καμπάνια ενάντια στην επισφάλεια και στην ανεργία

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ για το σύμφωνο Σταθερότητας