καμπάνια ενάντια στην επισφάλεια και στην ανεργία

Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Μια χάρτινη τίγρη

του Γιάννη Μηλιού

Καίτοι το υψηλό ελληνικό δημόσιο χρέος και έλλειμμα βρίσκονται σε συγκρίσιμα επίπεδα με εκείνα αρκετών άλλων αναπτυγμένων οικονομιών (καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει τα δημόσια οικονομικά των περισσότερων χωρών), οι διεθνείς δανειστές της ελληνικής κυβέρνησης εμφανίζονται όλο και περισσότερο απρόθυμοι να τη δανείζουν, με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των επιτοκίων δανεισμού (άρα και της διαφοράς των ελληνικών ως προς τα γερμανικά επιτόκια δανεισμού –τα περίφημα σπρεντς).
Αιτίες αυτής της κατάστασης είναι δύο:
  1. Αφενός η ακραία νεοφιλελεύθερη αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, που αναγορεύει τις χρηματαγορές σε απόλυτο κριτή και μοναδικό μηχανισμό επιτήρησης-πειθάρχησης των οικονομικών επιδόσεων κάθε χώρας.
  2. Αφετέρου οι εξίσου ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκούν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ανελλιπώς από το 1996, που συρρικνώνουν τα δημόσια έσοδα προσφέροντας φορολογική ασυλία στους «έχοντες και κατέχοντες», ενώ συντηρούν ένα τερατώδες αντιαναπτυξιακό κράτος καταστολής, με στρατιωτικές δαπάνες στο 4% του ΑΕΠ.
Κατά τη δεκαετία 1997-2007 το ανά κάτοικο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 45%, ως αποτέλεσμα των ψηλών ρυθμών μεγέθυνσης. Εντούτοις, δεν μειώθηκαν το δημόσιο έλλειμμα και χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, διότι οι κυβερνήσεις μείωναν παράλληλα δραματικά τους φορολογικούς συντελεστές του κεφαλαίου, καταβαραθρώνοντας έτσι τα δημόσια έσοδα. Οι φορολογικοί συντελεστές των ΑΕ και ΕΠΕ από 40-45% το 1981 και 35% το 2004, μειώθηκαν στο 25% το 2007.
  • Η απελθούσα κυβέρνηση της ΝΔ περιόρισε τα δημόσια έσοδα από το 41% στο 34% του ΑΕΠ, ενώ διατήρησε και αύξησε το σκέλος των δαπανών σε ποσοστό άνω του 46%
  • Η παρούσα κυβέρνηση σχεδιάζει να μειώσει περαιτέρω τη φορολογία των αδιανέμητων κερδών από 25% σε 20%
  • Παράλληλα, οι Τράπεζες πληρώνουν περίπου το 7% των κερδών τους σε φόρους, έναντι 27% του εισοδήματός του που καταβάλει ένας εργαζόμενος με ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ.
Η ανάλγητη ταξική οπτική των κυβερνώντων «ανακαλύπτει» ως μόνη πηγή αύξησης των δημοσίων εσόδων τους μισθούς και τις συντάξεις, όταν...
  • οι εφοπλιστές εξακολουθούν να συνεισφέρουν στο κράτος λιγότερο από όσο οι αλλοδαποί μετανάστες με τα παράβολά τους
Μετά από όλα αυτά μας λένε ότι το ΔΝΤ είναι ένα «αναγκαίο κακό», και όλοι ενωμένοι πρέπει να συνεισφέρουμε για να ξεπεραστεί η «εθνική κρίση».

Σύντομα οι εργαζόμενοι θα κατανοήσουν ότι, πίσω από τη χάρτινη, η πραγματική τίγρη είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τα συμφέροντα που υπηρετεί!

Άρθρο για την εφημερίδα Έθνος